Regulamin

REJESTRACJA

Rejestrując się na naszej stronie i przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Kabaret pod Wyrwigroszem spółka cywilna z siedzibą w Krakowie. Przekazane dane są niezbędne wyłącznie do celów realizacji zamówienia.
 
Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Dane rejestrowe:
Kabaret pod Wyrwigroszem s.c.
Ul. Wieniawskiego 58
31-436 Kraków
NIP: 675 11 91 179
Telefon kontaktowy: 609 451 105
Adres e-maliowy: kabaret@kabaret.pl
 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Towary na stanie wysyłamy na bieżąco z czasem dostawy do 7 dni roboczych. 

Jeśli czas dostawy ulegnie znacznemu wydłużeniu, skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie. 
Wszelkie zmiany/błędy zgłaszać należy w formie pisemnej niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Szczegółowych informacji na temat czasu dostawy poszczególnych produktów nie znajdujących się na stanie zasięgnąć można pisząc na adres kabaret@kabaret.pl. 
 

FAKTURA

Kabaret pod Wyrwigroszem s.c. wystawia i przesyła faktury VAT.
 

REKLAMACJE/ZWROTY

Klient ma prawo zwrócić/wymienić nieużywany towar w przeciągu 10 dni bez podania przyczyny wraz z oryginałem faktury. Koszt przesyłki pokrywa klient. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym , paczka powinna zawierać komplet  oznaczeń i instrukcji oryginalnie zawartych z produktem w celu łatwej identyfikacji tegoż produktu i prawidłowego dopełnienia procedury zwrotu.
Reklamowany towar nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych w tym szczególności potwierdzających próbę samodzielnej naprawy przez klienta lub inne nieupoważnione do tego osoby. Stwierdzenie takiej ingerencji powoduje utratę gwarancji i prawa do reklamacji w spółce cywilnej pod nazwą Kabaret pod Wyrwigroszem.

Pieniądze zwracane są przelewem bankowym na wskazany wcześniej rachunek w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
Koszt przesyłki reklamacyjnej spada na klienta, zwrot naprawionego/zastępczego towaru odbywa się na koszt naszej firmy, o ile reklamacja znalazła uzasadnienie.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zwracany jest na koszt klienta.
Zakres praw konsumenta reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.). W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków w dostawie klient zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki lub, po odbiorze, natychmiast skontaktować się z kurierem i zażądać protokołu uszkodzenia. Protokół stanowi podstawę do dalszych roszczeń.
Prosimy o niezwłoczny kontakt i wyjaśnienie przed odbiorem paczki naruszonej/uszkodzonej koniecznie PRZED jej przyjęciem i złożeniem podpisu na liście przewozowym.

Nie możemy odpowiadać za przesyłki ewidentnie uszkodzone w transporcie lub naruszone przez osoby trzecie, jeśli klient swym podpisem zatwierdzi ich odbiór.
Adres na który należy przesłać towar do zwrotu/reklamacji:
Kabaret pod Wyrwigroszem s.c.
Ul. Wieniawskiego 58
31-436 Kraków

UWAGA! Nasza firma nie przyjmuje zwrotów wysyłanych za pobraniem przez klienta.